Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Rize Devlet Hastanesi

Güncelleme Tarihi: 23/03/2015

RİZE DEVLET HASTANESİ

Dijital hastane olmanın hedefi hastanedeki tüm tahlil, tetkik ve tedavi gibi işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilerek, kâğıdın minimum düzeyde kullanılmasıdır. Bu hedef doğrultusunda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 2012 yılında Dijital Hastane Projesi başlattı. Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde yürütülen pilot çalışma neticesinde hastane, HIMSS EMRAM 6. Seviye ödülünü kazanan ilk devlet hastanesi oldu.

2013 yılının Kasım ayında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sağlık Bilgi Sistemleri ile HIMSS Avrupa arasında işbirliği öngören 5 yıllık protokol imzalandı. Bu protokole uygun olarak 2014 Mart ayında Ankara’da Türkiye Kamu Hastaneleri’ne bağlı 200 hastanenin katıldığı bir çalıştay düzenlendi. Hastanelerin işleyişlerinin değerlendirilmesi sonucunda Rize Devlet Hastanesi EMRAM 6. Seviyede olan ilk dört devlet hastanesi arasına girdi.  EMRAM 6. Seviye ödülü alan bu hastanelerimizdeki iyileşme ve geliştirme çalışmaları EMRAM derecelendirme sürecine henüz katılmayan hastanelerimize örnek oluşturması bakımından önem taşıyor.

Rize Devlet Hastanesi EMRAM Derecelendirme Süreci ve Sonrası

 • Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu tarafında yapılan duyuruya istinaden 2013 yılında HIMSS Avrupa Analytics’e başvuru yapıldı ve ilk değerlendirmede hastanemiz 2. Seviye olarak derecelendirildi.
 • HİMSS ile ilgili Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda 2014 yılı Ocak ayında yapılan toplantıda ilk başvuru formundaki eksiklikler değerlendirilerek yeniden dolduruldu ve 2014 yılı Nisan ayında yeniden başvuru yapıldı.
 • Başvurudan sonra Rize İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından Hastane yöneticileri ve bilişim personelinin katıldığı bir toplantı düzenlendi ve bu toplantı sonucunda Rize Devlet Hastanesinin EMRAM ölçütlerini karşılamaya en elverişli hastane olduğu tespit edilerek gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmasına karar verildi.
 • Hastane yönetimi tarafından çalışmaların yürütülmesi ve takibi için bir başhekim yardımcısı başkanlığında ekip kurularak çalışmalara başlandı.
 • Hastane yönetimi, 07.05.2014 tarihinde bu ekip durum değerlendirmesi yaparak bu süreçteki yol haritası belirledi ve uygulamanın başlatılması için Üroloji ve Göğüs Cerrahisi Servisleri seçildi.
 • Hastane yönetimi 08.05.2014 tarihinde tarafından uygulamanın geçileceği kliniklerde çalışan tüm personele yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.  Bu toplantıda hem ilgili servislerdeki süreçlerin nasıl işlemesi gerektiği hem de başta HBYS yazılımı olmak üzere malzeme ve alt yapı eksiklikleri ile bu eksikliklerin nasıl giderileceği hususunda kararlar alındı.
 • Hastanenin kullanmış olduğu erişim noktaları güçlendirilmiştir.
 • İlgili servislerde tarayıcılarla gerekli formlar sisteme aktarıldı.
 • Personele yönelik olarak mobil uygulamalarda kullanılacak olan tablet bilgisayarlar alınarak HBYS üzerinde bu cihazların kullanılacağı programlar aktif hale getirildi.
 • Personel ve hastaları bilgilendirme amacı ile HBYS yazılımı ile entegrasyonu olan SMS sistemi aktif hale getirildi.
 • İlgili kliniklerde ve hastane eczanesinde kullanılan HBYS programı üzerindeki Vademecum Programı aktif hale getirildi.
 • HBYS üzerinde kullanıcıya yönelik kurulan uyarı sistemleri (ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimleri; kronik hastalıklar vb.) aktif hale getirildi.
 • Hastane eczanesinden bu klinikleri çıkartılan tablet, kapsül vb. formlardaki ilaçların hasta tabanlı olarak tek kullanımlık bilesterler haline getirilerek kapalı devre bir sistem ile ilgili kliniğe ulaşması buradan da hasta bilekliği ile ilacın üzerindeki barkodun uyumluluğu sağlandı.
 • Hekimlerin hastalara ait olan bilgilere her ortamda ulaşabilme imkânı sağlanmıştır.
 • Malzeme ve alt yapı ile ilgili sorunlar giderildikten sonra 26.05.2014 tarihinde HIMSS Analytics Başvuru Formu tekrar gözden geçirilip son şekli verilerek HIMSS Türkiye temsilcisine gönderildi.
 • Başvurunun kabulünden sonra 28 Mayıs 2014 tarihinde hastanemiz, HIMSS Avrupa temsilcileri ve Türkiye temsilcisi tarafından telekonferans sistemi ile değerlendirildi. Telekonferans ile yapılan sunumda hastanede yapılan klinik uygulama örneklerinin videoları ile HBYS’de kullanılan ve elektronik ortama alınan tüm dokümanlar gösterildi. HIMSS Avrupa Analytics yapılan değerlendirme sonucunda hastanemizin EMRAM 6.  Seviye belgesini almaya hak kazandığını bildirdi.
 • Hastanede ilk olarak Üroloji ve Göğüs Cerrahisi Servisinde başlatılan bu uygulamanın hastanenin tüm birimlerinde de hayata geçmesi için çalışmalar devam etmektedir. Hastanenin tamamında bu sistemin 2014 yılı Eylül ayı itibari ile hayata geçmesi planlanmaktadır.
 • Bu uygulamanın hastanemiz genelinde hayata geçmesi ile ilk etapta personel hatalarına bağlı olarak gelişebilecek yanlış ilaç ve yanlış tedavi uygulamalarının önüne geçilerek daha etkin ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti verilecektir.
 • Sağlık hizmeti sunumu esnasında kullanılan cihaz ve başta kâğıt olmak üzere kırtasiye malzemesi kullanımı ve maliyeti azalacaktır.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29


İlgili Kurum Linki: http://www.rdh.gov.tr/