Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Electronic Medical Record Adaption Model (EMRAM)

Güncelleme Tarihi: 11/12/2014

 EMRAM : HIMSS bu model ile hastanelerin dijitallik düzeylerini analiz ederek 1’den 7’ye kadar seviyelendirmekte ve akredite etmektedir.  Her bir seviye için karşılanacak gereksinimler aşağıda verilmektedir:

  • 7. Seviye: Tıbbi kayıt tümüyle elektronik, sağlık kuruluşu EMR'nin yan ürünü olarak CCD'ye (bakım devamı) katkı yapıyor; veri depolama aktif kullanımda.
  • 6. Seviye: Doktor dokümantasyon (yapısal şablonlar), CDSS (klinik veri/karar destek sistemi, farklılık ve uyum) ve  R-PACS.
  • 5. Seviye: Kapalı Devre İlaç Yönetim Sistemi.
  • 4. Seviye: CPOE (Bilgisayarlı Doktor İstek Girişi), CDSS (klinik protokoller).
  • 3. Seviye: Klinik Dokümantasyon (akış belgeleri), CDSS (hata kontrol), Radyoloji dışında PACS mevcut.
  • 2. Seviye: Klinik Veri Belleği, Kontrollü Medikal Vocab., Klinik Veri Destek Sistem, Doküman görüntüleme de olabilir.
  • 1. Seviye: Yardımcı hizmetler (Laboratuvar, Radyoloji ve Eczane) dijital ortamda. 
  • 0. Seviye: Yardımcı hizmetlerin üçü de dijital olarak sağlanmıyor.