function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

EMRAM Çalıştayı/Ankara 2017

Güncelleme Tarihi: 08/08/2017

20 Nisan 2017 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda (TKHK) hastanelerin HIMSS seviyelerinin tespit edilmesi ve derecelendirilmesi konulu bir günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya TKHK, Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile HIMSS seviyelerinin derecelendirilmesi için belirlediği hastaneler ve hastanelerin bağlı oldukları Genel Sekreterlikler katılmıştır. Çalıştayda öncelikli olarak HIMSS ve seviyeleri ile ilgili bilgi verilmiş olup EMRAM derecelendirme anketinin doldurulması için uygulamalı eğitim verilmiştir. Çalıştayda yapılan sunum ve ankete dair açıklamanın olduğu doküman aşağıdadır.


HIMSS EMRAM Çalıştay Sunumu.pdf         Ankete Dair Açıklamalar.xlsx