function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

EMRAM Çalıştayı - 2/ Ankara

Güncelleme Tarihi: 08/08/2017


18 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda (TKHK) Seviye 5 olarak tespit edilmiş olan 51 hastanenin davet edildiği EMRAM çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda hastanelerin Seviye 5’ten Seviye 6 derecesine yükselmeleri için yapmaları gereken çalışmalar ile birlikte EMRAM anket doldurma süreçleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Çalıştaya TKHK, Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü katılmıştır.