function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Önce Dijital Sonra Fiziksel

Güncelleme Tarihi: 03/08/2017


Daha iyi sağlık hizmeti, daha iyi bilgi ile mümkündür.» mesajı ile yayımlanan ve e-Sağlık, eHealth, Tele-tıp, Dijital Hastane, e-Nabız, Big Data ve Robotik Sağlık nedir? sorularına cevap veren "e-Sağlık ve Teletıp" kitabının yazarı Dr. Taşkın Kılıç'ın Dijital Hastaneleri konu alan "Önce Dijital Sonra Fiziksel" isimli makalesini okumak için tıklayınız.