function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 HIMSS EMRAM Kriterleri

Güncelleme Tarihi: 04/12/2017

2018 yılı itibariyle HIMSS EMRAM Kriterleri değişecektir. Yeni kriterleri görmek için:

Yeni Standartlar-2018 TR.pdf

Sunumun orjinalini görmek için:

HIMSS Analytics HIMSS17 EMRAM Criteria Updates Presentation.pdf