function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dijital Hastane 2018 Yılı Çalıştay Programı

Güncelleme Tarihi: 08/05/2018


Hastanelerimizin dijital seviyelerinin arttırılması ve HIMSS EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 hedeflerine ulaşılması amacıyla “Dijital Hastane Değerlendirme Toplantısı” düzenlenmesi uygun görülmüştür.  Buna göre; Dijital Hastane Değerlendirme Toplantısına tüm hastanelerimizin “Başhekim veya Başhekim Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İdari Hizmetler Müdürünün”  katılımın sağlanması gerekmektedir. Söz konusu çalıştayların yapılacağı iller ve tarihleri aşağıda yer almaktadır.

Buna ek olarak e-Nabız eğitici eğitimleri de söz konusu toplantı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olup e-Nabız Eğitici Eğitimine “bilişim konusunda yetkin” her hastaneden bir personelin katılımının sağlanması gerekmektedir.

ÇALIŞTAY İL LİSTESİ-3.pdf