function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3. Seviye

Güncelleme Tarihi: 13/01/2020

3. Seviye :            

Hemşirelik dokümanlarının (örn, hayati bulgular, akış çizelgeleri,  hasta bakıcı notları, hasta bakıcı görevleri, bakım çizelgeleri) hastane içerisinde yüzde ellisi (%50) (formülü hastane tanımlamakta) oluşturulmuş ve klinik veri havuzuna entegre edilmiştir. Hemşirelik dokümanlarının veri havuzu ile entegrasyonunun yüzde ellisi (%50) elektronik veriler üzerinden sağlanmalı, hastane içerisindeki tüm elektronik veriler klinik veri havuzuna kaydedilmelidir. Teknoloji acil servislerde de kullanılmalı fakat acil servisler %50 kuralı dışında tutulmuştur.  Elektronik ilaç yönetim kaydı (eMAR) uygulaması gerçekleştirilmiştir. Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) uygulanmaktadır.