Facebook Twitter Google Plus Linkedin

7. Seviye

Güncelleme Tarihi: 22/01/2018

7. Seviye :            

Hastane, hasta bakımını sağlamak ve yönetmek için artık kağıt kullanmamakta ve hastalara ait tüm veriler, medikal görüntüler ve diğer dokümanlar hasta kayıt (EMR) ortamının içerisinde yer almaktadır. Veri ambarı, sağlık bakım kalitesini, hasta güvenliğini ve verimliliği artırmak için klinik verilerin modellerini analiz etmek için kullanılmaktadır. Klinik bilgi, hasta tedavi etmek için yetkilendirilmiş tüm birimlerle (yani, diğer ilişkili olmayan hastaneler, ayakta tedavi klinikleri, subakut ortam, işveren, borçlu ve veri paylaşımı sahasındaki hastalar) standartlaştırılmış elektronik işlemler (yani, CCD) ya da bir sağlık bilgi alışverişi ile kolayca paylaşılabilmektedir. Hastane, tüm hastane servisleri için özet veri sürekliliğini göstermektedir (örn, yatarak tedavi, ayakta tedavi, elektronik veriler ve herhangi bir sahip olunan ya da yönetilen yatakta tedavi klinikleri). Hekim dokümantasyonu ve elektronik order yüzde doksan (%90) (hastane içerisinde kaydedilen tüm elektronik veriler hariç) ve kapalı döngü süreçleri yüzde doksan beş (%95) (hastane içerisinde kaydedilen tüm elektronik veriler hariç) oranında kullanılmaktadır.