function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise - Sağlık Girişimcileri Birliği)

Güncelleme Tarihi: 25/07/2014

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise - Sağlık Girişimcileri Birliği): Sağlık endüstrisi ve profesyonellerinin sağlık bilgi paylaşımında bilişim sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir birliktir. RSNA (Radiological Society of North America), HIMSS (Healthcare Information Management Systems Society), ACC (American College of Cardiology) tarafından 1997 yılında kurulan ve günümüzde çok sayıda meslek kuruluşu, hizmet sağlayıcı, ulusal sağlık otoritesi ve standart organizasyonu tarafından desteklenen, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bir standart kuruluşu değildir. Ancak var olan standartları kullanarak teknik çerçeveler oluşturur. IHE,  uluslararası bir kuruluş olup kaliteli ve etkin sağlık bilgi sistemlerini ve bu sistemlerin kullanımında karşılaşılan klinik sorunların çözümünü hedefler. Amacı tüm sağlık bilgi sistemleri olmakla birlikte PACS ve teleradyoloji önemli çalışma alanlarındandır. IHE, özellikle kurumlar arasında bilgi alışverişi gereksinimi artması ile sağlık bilgi sistemleri için alternatifi olmayan bir kuruluş olma yolundadır.