function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

HL-7 (Health Level Seven - Sağlık Seviye 7 Standardı)

Güncelleme Tarihi: 09/02/2015

HL-7 (Health Level Seven - Sağlık Seviye 7 Standardı): HL7/Health Level Seven 1987 yılında kurulmuş olan bir standart geliştirme organizasyonudur. "Level Seven" erimi, ISO’nun açık sistemler arasındaki bağlantı modelinin (Open System Interconnection - OSI) en üst düzeyini (Level 7 Application: defines language and syntax programs used to communicate with each other) temsil etmektedir. HL7 standartları klinik, hastane enformasyon sistemi, klinik laboratuvar sistemleri, eczane sistemi, kurumsal sistemler gibi sağlık bakım hizmetleri için geliştirilmiş bağımsız bilgisayar sistemleri arasında bilgi değişimine odaklanmaktadır. HL7 protokolü PACS dünyasında HIS/RIS ile PACS arasındaki iletişim için kullanılmaktadır.

 HL7, tamamen gönüllü olarak geliştirilen ve uluslararası sağlık standartlarını oluşturmaya yönelik Health Level Seven, Inc. ve bunun yanı sıra bu kapsamda geliştirilmiş bazı standartları işaret eder (örn. HL7 v2.x, v3.0, HL7 RIM vs.) Amerika Ulusal Standart Enstitüsü (ANSI) tarafından yetkilendirilen Standards Developing Organization (SDO) tarafından, merkezi Michigan, ABD’de bulunan bir ekip tarafından geliştirilmektedir. Hastane Bilgi Yönetimi Sistemleri (HBYS)’ne yönelik bir standart geliştirmek için kurulan HL7, günümüzde klinik veri’nin iletiminde birçok kurum ve kuruluşta tercih edilen tek standarttır. HL7, elektronik sağlık verilerinin değiş tokuşu, ilişkilendirilmesi, paylaşılması ve kullanımına hizmet eden geniş çaplı bir çerçeve geliştirmeye adanmıştır. Sağlık hizmetlerinin klinik çalışmaları ve yönetimini, iletimi ve değerlendirilmesini sağlamak için kullanılan dünyanın en çok tercih edilen standardıdır. HL7, tercih edildiği kurumlara, zaman, iş gücü ve nakit harcamadaki düşüş olarak geri dönmektedir.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.hl7.org/