function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi)

Güncelleme Tarihi: 09/02/2015

Merkezî Nüfus İdare Sistemi ya da kısaca MERNİS, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve 2000'li yıllarda uygulamaya alınabilen merkezî nüfus bilgileri düzenlemesidir. Bilişim teknolojileri ve ortak veri tabanı işlemeciliği açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli ve temel projesidir.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Spot_Mernis.html