function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ICD-10 (International Classification of Disease - Uluslararası Hastalık Sınıflandırması)

Güncelleme Tarihi: 09/02/2015

ICD-10 (International Classification of Disease 10 - Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 10): Hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası kodlama ve sınıflama standardıdır. Bilinen hastalık ve yaralanmaların çok ayrıntılı tanımlanması ile oluşturulur. Dünya Sağlık Örgütünce yayımlanır; sağlık sektörü ve sağlık istatistikleri alanında dünya çapında  kullanılan kodlama dizgesidir.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.who.int/classifications/icd/en/