function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ATC (Anatomic Therapeutic Chemical Classification - Yapısal Tedavi Edici Kimyasallar Sınıflaması)

Güncelleme Tarihi: 09/02/2015

ATC (Anatomic Therapeutic Chemical Classification-Yapısal Tedavi Edici Kimyasallar Sınıflaması): İlaç olarak ruhsatlandırılıp kullanılabilen tüm moleküllerin uluslararası seviyede kodlanması ve sınıflandırılmasını sağlayan sistemdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - World Health Organization (WHO) İlaç İstatistikleri Metodolojisi İşbirliği Merkezi (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) tarafından ilk kez 1976 yılında yayımlanmış olan ATC bu merkez tarafından denetlenir. İlaçlar etki ettikleri organ veya sisteme, iyileştirici yönüne ve/ya kimyasal karakteristiklerine göre farklı gruplara bölünmüştür. Sistemde ilaçlar 5 farklı seviyedeki gruplara bölünmüştür.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/