function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kağıtsız Hastaneye Uluslararası Ödül

Güncelleme Tarihi: 23/06/2014

http://www.buyuyenturkiye.com/haber/kagitsiz-hastaneye-uluslararasi-odul


   Ülkemizde “kâğıtsız hastane” projesinin ilk uygulandığı Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, uluslararası ödüle layık görüldü.

   Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘kâğıtsız hastane’ projesiyle teşhis ve tedaviye yönelik tüm tetkik ve işlemler dijital ortamda yapılacak. Bu bağlamda projenin ilk uygulandığı Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde görevli hekim ve hemşireler, hasta takibini tablet bilgisayar ve akıllı telefonlarla yapabiliyor. Kâğıt sadece mevzuat gereği ıslak imzanın şart olduğu yazılı onama alınması gibi işlemlerde kullanılıyor.

   Sistem hem hekimler hem de diğer sağlık personeli açısından fayda sağlıyor. Laboratuvar tetkikleri, MR, tomografi, mamografi gibi görüntüleme yöntemleri, tamamen dijital sistem üzerinden aktarılıyor. Hekimler vizit sırasında akıllı telefon, tablet bilgisayar ya da hasta başındaki bilgisayardan tetkik ya da ilaç girişi yapabiliyor. Aynı zamanda hastanın değerlerini ekran üzerinden kontrol edebiliyor. Böylece işlemler kısa sürede ve pratik bir şekilde yapılabiliyor.

   Hemşireler de günlük rutin kontrol sırasında hastanın nabız, tansiyon ve ateşini tablet bilgisayarlarla sisteme giriyor. Hekimler isterlerse hastane dışından sisteme girerek hastanın değerlerini ve tedavisini kontrol edebiliyor. Gerekirse ilaç dozunu ayarlayabiliyor, yeni tetkik isteyebiliyor.

   Ülkemizin ilk ve tek kâğıtsız hastanesi Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, uluslararası Sağlık Bilişim ve Yönetim Sistemleri Birliği’nin ‘Analytics EMRAM Stage 6’ ödülüne layık görüldü. Birlik tüm dünyada EMRAM (Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli ) skorlaması ile hastaneleri ‘dijital işleyiş’ bakımından analiz ederek 1’den 7’ye kadar derecelendiriyor ve akredite ediyor. Buna bağlı olarak Avrupa'da HIMSS Stage 6 akreditasyonuna sahip 27 hastane bulunuyor.

   Öte yandan dijital hastane kavramı, bilişim teknolojilerinin hastanelerde hasta ve çalışan yararına kullanılması esasına dayanıyor. Dijital hastaneye geçişle insanın mekanik çalışmasına ihtiyacın azalmasıyla hastaya ayrılan vaktin artması, kâğıt, röntgen filmi gibi giderlerin, dokümantasyona ayrılan zaman ve emeğin, medikal hataların azalması, hasta bakım hizmetlerinde kalitenin yükselmesi hedefleniyor.