function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2014-SAĞLIK BİLİŞİMİ HEMŞİRELİĞİ İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI

Güncelleme Tarihi: 18/05/2015

HIMSS

 HIMSS, hemşireler tarafından sağlık teknolojilerinin kullanımını 2004 yılından bu yana araştırıyor. “Sağlık Bilişimi Hemşireliği” dünyada çok yeni bir kavram ve sadece Amerikan Hemşireler Derneği tarafından bir hemşirelik dalı olarak kabul edilmektedir.

HIMSS’in 2014 yılında Amerika’da 1047 sağlık bilişimi hemşiresi ile yaptığı araştırmanın sonuçları; sağlık bilişimi hemşirelerinin güçlü eğitim seviyelerine sahip olduklarını ve sağlık bilişiminin hemşireler tarafından kullanımının giderek arttığını gösteriyor.


Araştırmanın sonuçlarına göre;
 

 

* Kurumların %30’unun sağlık bilişiminden sorumlu bir başhemşiresi var.
* Sağlık bilişimi alanında çalışan hemşirelerin % 60’ının herhangi bir alanda yüksek lisans ya da doktora derecesi var.
* Sağlık bilişimi alanında çalışan hemşirelerin % 28’inin ise sağlık bilişimi alanında yüksek lisans ya da doktora derecesi var.
* Araştırmaya katılan sağlık bilişimi hemşirelerinin % 48’i bir sertifikasyon programını tamamlamış üstelik %81’i kariyer seçimlerinden memnun.
* % 58’i hastanelerde çalışıyor.
* % 70’inin iş unvanında “bilişim” sözcüğü var.
* Bu hemşirelerin, % 44’ü genel hemşire veya ameliyat hemşiresi, % 38’i yoğun bakım hemşiresi, % 26’sı yönetim bölümlerinde çalışan hemşireler ve % 20’si acil servis hemşiresi ve % 26'sı yönetim bölümlerinde  görev  yapmış. 


Kaynak: himss.org/ni  01.07.2014