function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DİJİTAL HASTANE EĞİTİCİ EĞİTİMİ YAPILDI

Güncelleme Tarihi: 18/05/2015

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Healthcare Information and Management Systems Society-Europe (HIMSS-Avrupa) işbirliğinde, 15-17 Eylül 2014 tarihleri arasında  Dijital Hastane Eğitici Eğitimi düzenlendi. Eğitime, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (SBSGM), Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK), Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlikleri ve çeşitli hastanelerden bilgi işlemden sorumlu yönetici ve uzmanlar katıldı. Bakanlığımız ve  HIMSS arasında Kasım 2013’de imzalanan protokol çerçevesinde Dijital Hastane Değerlendirme Ekibi oluşturmak amacıyla planlanan eğitim, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Eğitimin açılışında Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir ÜLGÜ ve TKHK Sağlık Bilişimi Daire Başkanı Yusuf KARA birer konuşma yaparak; Sağlık Bakanlığının stratejik hedefleri arasında yer alan dijital hastaneye geçiş sürecinde atılan adımlara ve projenin hayata geçirilmesinde birimlere ve eğitimcilere düşen görev ve sorumlulukların önemine değindiler. 

Üç gün süren eğitimin ilk bölümünde, HIMSS-Avrupa analistlerinden Jörg STUDZINSKI “Dijital hastaneye geçişin sağlık kuruluşları, çalışanlar ve hastalar için getirileri ile Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM)/Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum Modeli (ETKUM)” hakkında bir sunum yaptı. İkinci bölümde dijital hastane veri toplama formunun do0ldurulması, başvuru ve analiz sürecine yönelik uygulamalara yer verildi.