function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

HIMSS Yöneticileri Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Güncelleme Tarihi: 18/05/2015


HIMSS Başkanı Stephen LIEBER ve Avrupa Temsilcisi Christina ROOSEN  HIMSS Türkiye Temsilcisi Dr. Korhan AN eşliğinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü (SBSGM) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında HIMSS yetkilileri ile SBSGM Dijital Hastane Koordinasyon Ekibi 20 Kasım’da yapılan  toplantıda bir araya geldi.
 
Toplantıda öncelikle dijital hastane standartları uyum çalışmaları değerlendirilerek  Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum Modeli (EMRAM) için geliştirilecek  kılavuz hakkındaki görüş ve öneriler  paylaşıldı. Ardından 21-22 Mart günlerinde Antalya’da gerçekleşecek HIMSS Türkiye 2015 Konferans ve Fuarına yönelik tarafların yürüteceği hazırlık çalışmaları üzerinde duruldu. Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarında dijital hastane standardı olarak EMRAM’ın benimsenmesi için sağlık ve bilişim uzmanlarına yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitimler ve sertifikasyon süreci ele alındı.

Toplantının sonunda, Bakanlığın yürüttüğü dijital hastane süreci hakkında duyuru, haber, belge ve bağlantıların yer aldığı, Türkiye’deki EMRAM 6. Seviye dijital hastane sertifikası almış hastanelerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı Dijital Hastane web sitesi  tanıtıldı. Süreçte paydaşların bilgilendirilmesi  amacıyla oluşturulan Web sitesi katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Karşılıklı dilek ve temennilerin iletilmesiyle toplantı sona erdi.

T.C. Sağlık Bakanlığı ile HIMSS arasında Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında dijital hastane sertifikasyon modelinin benimsenmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütülüyor. 2013 yılının Kasım ayında imzalanan protokole göre süreç karşılıklı görüşmeler, bilgi ve deneyim paylaşımı, eğitim ve çalıştaylarla ilerliyor. (26.11.2014)