function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Yazılımlarına Dijital Hastane Kriterleri Eğitimi Verildi

Güncelleme Tarihi: 04/04/2019


Hastanelerimizin dijital seviyelerinin arttırılması ile sağlık hizmetlerinin günümüzün gelişmişlik düzeyine uygun, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yataklı tedavi hem de ayaktan tedavi hizmeti sunan sağlık tesislerinde, bilişim teknolojileri kullanımı hakkında uluslararası ölçekte akreditasyon sağlayan, Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS)’nin geliştirdiği EMRAM ve O-EMRAM modelleri ile ilgili SBYS yazılım firmalarına bilgilendirme yapılması amacıyla “Dijital Hastane Kriterleri Eğitimi" düzenlenmiştir.

Eğitim 26 Mart 2019 tarihinde İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. Eğitime Medipol Üniversitesinden Öğretim Üyesi Dr. İlker KÖSE, Medipol Üniversitesi HIMSS yardım masasından Özge ELMAS, Sinem CANOL, Gizem GENÇYÜREK ile Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin AYDIN, Standart ve Akreditasyon Daire Başkanı Esra MUŞ ve Uluslararası Sağlık Bilişimi Standartları Birim Sorumlusu Esra ZEHİR katılmıştır.

Eğitimin ilk oturumunda yataklı tedavi merkezlerinde hizmet sunan Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerine hastanelerimizin Seviye 6 ve 7 hedeflerine ulaşmasında kullanılan EMRAM modeli ile ilgili, ikinci oturumda ise Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS) yazılım firmalarına Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin (ADSM) Seviye 6 ve 7 hedeflerine ulaşmasında kullanılan O-EMRAM modeli ile ilgili Öğretim Üyesi Dr. İlker KÖSE bilgilendirme yapmıştır. 

Eğitime ait sunumlar:

DHBS Firmaları için HIMSS O-EMRAM Hedeflerimiz ve Yol Haritası Dr. İlker KÖSE.pdf
HBYS Firmaları için HIMSS EMRAM Hedeflerimiz ve Yol Haritası Dr. İlker KÖSE.pdf

Çalıştay Fotoğrafları:
IMG_8714.JPG
IMG_8721.JPG
IMG_8730.JPG