function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ankara İlinde O-EMRAM Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme Tarihi: 18/04/2019

Hastanelerimizin dijitallik seviyelerinin arttırılması ile sağlık hizmetlerinin günümüzün gelişmişlik düzeyine uygun, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu
hedef doğrultusunda, hem yataklı tedavi hem de ayaktan tedavi hizmeti sunan sağlık tesislerinde, bilişim teknolojileri kullanımı hakkında uluslararası ölçekte akreditasyon
sağlayan, Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS)’nin geliştirdiği modellerin kullanımı ile ülkemizde Sağlıkta Dijital Dönüşümün daha etkin bir şekilde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Dijital hastane çalışmalarının ülke genelinde yaygınlaşması ile birlikte sağlık kuruluşlarının poliklinik süreçlerinin değerlendirilmesi ihtiyacı da gündeme gelmiştir.


Bu kapsamda HIMSS'in poliklinik hizmetlerinin elektronik sağlık kayıtları bazlı sunulmasını ölçen O-EMRAM (Electronic Medical Records Adoption Model for Outpatients) modelinin ülkemizde kullanımı ve benimsenmesi amacıyla tüm Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinin katılım sağladığı 2 ayrı gruba 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 

Toplantılar Sağlık Bilgi Sistenmleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir ÜLGÜ'nün açılış konuşması ile başlamış ve Medipol Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi İlker KÖSE'nin O-EMRAM kriterlerini anlattığı sunum ile devma etmiştir. 
Öğleden sonra ise her 2 oturumda da O-EMRAM anket sorularının değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Çalıştaylarda sunulan sunum:

2019 HIMSS O-EMRAM Çalıştayı - Dr. İlker KÖSE.pdf


Çalıştay fotoğrafları:


IMG_867.JPG