function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Electronic Medical Record Adoption Model for Outpatient (O-EMRAM)

Güncelleme Tarihi: 21/10/2019


O-EMRAM poliklinik hizmetinin elektronik sağlık kayıtları bazlı sunulmasını içeren metodolojiler belirlemekte ve diğer HIMSS ölçüm kriterleri gibi 0 ile 7 arasında bir skorlama yapmaktadır.

O-EMRAM’ın 0-7 arası ölçüm kriterleri aşağıda belirtilmektedir:

Seviye 0: Sağlık kuruluşunda kağıt tabanlı hizmet sunulmaktadır.
Seviye 1: Klinik bilgi yapılandırılmış formatta tutulmamakta, doktor ve hemşireler tarafından hastalara ait verilere; çevrimiçi referans materyaline, hasta uygunluk bilgilerine ve dışarıdan test sonuçlarına yalnızca görüntüleme modunda masaüstü erişim sağlanabilmektedir.
Seviye 2: Sağlık kuruluşunda hastalara ait demografik ve temel klinik dokümantasyonun yer aldığı Klinik Veri Deposu bulunmakta, hastalara ait tanıların ve sonuçların nerede üretildiği önemli olmaksızın bu veri deposu üzerinden erişim sağlanabilmektedir. 
Seviye 3: Hastaya ait tanı ve ilaç geçmişi, anemnez bilgileri gibi tıbbi kayıtların hemşire veya yardımcı sağlık personeli tarafından sisteme girilebildiği, elektronik mesajlaşma yolu ile doktorların çevrimiçi hastaya ait verilere erişim sağlayarak e-reçete yazabilmeleri gerekmektedir.
Seviye 4: Her türlü order elektronik ortamda yazılmakta, order verme sürecinde hastaya ait geçmiş bilgiler ile laboratuvar tanıları üzerinden klinik karar destek sistemi mekanizması bulunmalıdır. Ayrıca bağışıklama, tümör kayıtları gibi verilere elektronik ortamda erişim sağlanabilmektedir.
Seviye 5: Kişilerin randevularını alabildikleri, bilgilerini güncelleyebildikleri, sağlık sürecine katılım sağlayabildikleri bir kişisel sağlık kaydı sistemi bulunmaktadır.
Seviye 6: Hasta bakım sürecinde elektronik sağlık kayıtları bazlı ileri klinik karar destek sistemi, kişisel sağlık kaydı sisteminin faydalı kullanım süreçlerinin gösterilebilmesi, hasta bakım sürecinde kullanılan tıbbi cihazların sisteme entegre edilmiş olması sağlanmalıdır.
Seviye 7: Tamamen elektronik tıbbi kayıt modeli kullanılmakta, aynı sağlık ağı içerisinde sağlık kayıtlarının çevrimiçi paylaşımı sağlanabilmekte, elektronik sağlık kayıtları yapılandırılmış formatta tutulmakta ve tüm sağlık kayıtları (tanı, laboratuvar, cihazlardan alınan veriler, tıbbi görüntüler vb.) üzerinden klinik karar destek imkanı sunulmakta ve felaket kurtarma ve iş sürekliliği sağlanabilmektedir.