function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

1. Seviye

Güncelleme Tarihi: 24/06/2020

Klinik bilgi yapılandırılmış formatta tutulmamakta, doktor ve hemşireler tarafından hastalara ait verilere; çevrimiçi referans materyaline, hasta uygunluk bilgilerine ve dışarıdan test sonuçlarına yalnızca görüntüleme modunda masaüstü erişim sağlanabilmektedir.