function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

4. Seviye

Güncelleme Tarihi: 24/06/2020

Her türlü order elektronik ortamda yazılmakta, order verme sürecinde hastaya ait geçmiş bilgiler ile laboratuvar tanıları üzerinden klinik karar destek sistemi mekanizması bulunmalıdır. Ayrıca bağışıklama, tümör kayıtları gibi verilere elektronik ortamda erişim sağlanabilmektedir.