function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

6. Seviye

Güncelleme Tarihi: 24/06/2020

Hasta bakım sürecinde elektronik sağlık kayıtları bazlı ileri klinik karar destek sistemi, kişisel sağlık kaydı sisteminin faydalı kullanım süreçlerinin gösterilebilmesi, hasta bakım sürecinde kullanılan tıbbi cihazların sisteme entegre edilmiş olması sağlanmalıdır.