function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

7. Seviye

Güncelleme Tarihi: 24/06/2020

Tamamen elektronik tıbbi kayıt modeli kullanılmakta, aynı sağlık ağı içerisinde sağlık kayıtlarının çevrimiçi paylaşımı sağlanabilmekte, elektronik sağlık kayıtları yapılandırılmış formatta tutulmakta ve tüm sağlık kayıtları (tanı, laboratuvar, cihazlardan alınan veriler, tıbbi görüntüler vb.) üzerinden klinik karar destek imkanı sunulmakta ve felaket kurtarma ve iş sürekliliği sağlanabilmektedir.