function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanelerde Yatışlı Servislerde Kapalı Döngü İlaç Uygulamasının İlaç İade Oranlarına Etkisinin Araştırılması Tezi

Güncelleme Tarihi: 09/07/2020


EMRAM Seviye 6 olan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Polikliniğinde 2017 yılında Kapalı Döngü İlaç Uygulaması öncesi 12 ay ve sistemin uygulamaya koyulduktan sonraki 12 aya ait ilaç iade oranları esas alınarak hazırlanmış olan yüksek lisans tezine ulaşmak için tıklayınız. KDİU 'nın İlaç ilade Oranlarına Etkisi.pdf