function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yoğun Bakım Ünitelerinde Tıbbi Kayıtların Dijitalleşmesinin İş Süreçlerine Etkisi

Güncelleme Tarihi: 09/07/2020


İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde Ekim 2017- Eylül 2018 tarihleri arasında Genel Yoğun Bakım Ünitesinde yatışı bulunan 428 hastanın 522 protokolde gerçekleşen 5.420 bakım günü verileri esas alınarak hazırlanan yüksek lisans tezine erişmek için tıklayınız. YBÜ'de Tıbbi Kayıtların Dijitelleşmesinin Etkisi.pdf